Crita Nyata

One Response to Critane Tobit

  1. aris says:

    Maturnuwun sak estu mbak,
    isinipun saged anggugahaken jiwa, sagedo mbrengkal kasadaran jawi.

    mbok menawi kepareng nyuwun pirsa sakmenika cerita nyata, ingkang kasebat “ketemu suwiraning daging ” kanyata kedadean ?

    maturnuwun

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>