Sinawung ing sekar Mijil

?

Sinawung ing sekar Mijil

Nenggih para kadang mitra sami

Murih kita gathok

Anyinan sakeh tilarane

Budaya kang adi luhung yekti

Tansah kita petri

Mrih lestantunipun

Putra wayah mangga den contoni

Supados tan pedhot

Seni budayane leluhure

Pranyata luhur tan ana sami

Yen kita openi

Bakal angrembuyung

Seni iku karya bingah yekti

Ing manahe jalmo

Ngemu makna lebet surasane

Budaya njunjung namaning nagri

Becik den trensnani

Kang murih sempulur

Kidung miwah crita sastra Jawi

Ing manah karaos

Estu menep ing sanubarine

Yen dipun gegulang migunani

Awya aja isin

Kagem Bu Mamrih

Den tansah nggegilut

Den tansah nggelilut

This entry was posted in Crita Seri. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.