Nampa kahanan

?

Nampa kahanan

Saben dina krungu wong kandha

Jare saiki jamane krisis global

Pangertenku pancen mung sithik, sing cetha

Tak rasakke jamane pancen saya rekasa

Kabeh wong polahe kaya gabah diinteri

Mubeng ngganjret ….. pating bilulung ….. lali wayah

Sing kabeh mau mung golek cukuping urip

Kabutuhan ….. kalumprahan ….. praja …..

Kabeh ora bisa ditinggalake siji lan sijine ……

Yen nganti salah siji gothang …. oh …. neng ati cilik merit

Ati krasa bingung lan kumrangsang

Ning ya kuwi kudu eling …. kekuwatan kita winates

Mulane kudu tenang ….. wani ngadhepi lan nampa kahanan

This entry was posted in Crita Seri. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.