Jamane Wis Bubrah

?

JAMANE WIS BUBRAH

Geguritan iki pancen tak gawe blak-blakan lan mlaha tanpa warana

Jaman sing jarene sarwa maju, kana-kene kabeh padha karem filem biru

Barang sing kudune siningit wis dadi populer alias pupune diler-ler

Busana wanita sing disenengi modhel sing pamer isine dhadha

Mula aja nyalahke priya, yen ana wonodya mlaku ijen dibedhegal, diperwasa

Para mudha wis padha ninggal pituture bapak ibu lan simbah

Tindak dudu lan saru, wis di anggep lumrah lan kaprah

Wis ora tepung karo sing jeneng tata krama lan lembah manah

Penak mburog, ngawur, urakan …., nguja karsane angga-priyangga

Lagi eling yen wis ngundhuh, kesandhunging warata kebentus ing tawang

Oh jaman …., jamane pancen wis bubrah, jaman edan-edanan

This entry was posted in Crita Seri. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.