Golek Santosaning Budi

?

Golek Santosaning Budi

?

Sing bisa nambani ati lara mung angga priyangga

Akeh nyepi menyuwun ngenepke ati lan ndedonga

Aja rumangsa yen sliramu wong sing paling rekasa sadonya

Lara ati lan nalangsa aja nangis nadyan ati pindha kairis

Rasah dieling, rasah dipikir dimen penandhang lunga aglis

Awit kahanan donya mono ora langgeng, mesthi ana wates lan kikis

Yen kita mbudidaya nylamur ? ora rinasa kabeh bakal rampung lan uwis

Dhuh Gusti, menawi pacoban sampun purna, panglipur dalem tuhu manis

Kawula namung nyuwun sabar ?. tabah ? kiyat ? dhedheku kanthi aris

Yen kawula saget mendhet hikmahipun, kersa lan peparing ndalem inggal badhe ketawis.

?

Geguritan punika kula aturaken dhateng para pepundhen, kadhang mitra, para putra mudha, sutresna siaran geguritan ing R.R.I Ngayogyokarta. Mliginipun ingkang ngembani siaran inggih Nak Mas Kanjeng Margono Widyo Pranasworo. Nuwun.

?

Gabahan, 25 November 2006

?

?

Nini Klenyem

This entry was posted in Crita Seri. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.