Nuswantara Negaraku

?

Nuswantara Negaraku

Delengen ! Kali lan samodramu wus abang mbranang

Antariksa nggedhandhul kabotan keluk kadurakan

Kewan kelangan pasaban …… manuk kelangan pencokan

Sirna esem tulus mondhong katresnan lan kekadangan

Tindak lamis, drengki srei, munafik, ngebaki sadhengah papan

Raja pati, pasiksan wengis, pamarkosan, sasat rinungu ing padinan

Oh anak …….. putu …….., muga wae aja tinemu pitung turunan

Anggepen wae yen kabeh mau mung sandiwara sing dudu kanyatan

Gek njur kapan ya kawula cilik ngrasakake ayem tentrem ?

Yen sing gedhe isih nyekethem kepara ngacungi antem

Sapa ta sejatine sing bisa nyipta adil lan kena diiloni ?

Kanyatan sing janjine biyen dakik ning nyatane mbenjani

Kabeh mung kaya wuwuse wong mendhem lan mabuk

Mangka kawula adreng gendhing tlutur enggal suwuk

Jaman iki dadia pepeling tumrapku sing padha lali

Yen brana ……. drajat …… lan semat mono sumandhing lan pati

This entry was posted in Crita Seri. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.