Nuswantara Wektu Iki

?

Nuswantara Wektu Iki

Nuswantara ngumandhangake gendhing tlutur

Kali lan samodra wus buthek lintheg-lintheg

Kuwandha pindha ajine larahan nglembrah mbeyayah

Ganda amis bacin nyogrok irung sing ndayani rasa mutah

Ukum wis tan keconggah metani pethiting prakara kang mbeyayah

Endi bener endi luput kaya kabeh wis kebacut

Sauntara tangan-tangan pengkuh isih ibut grayahan

Nekem kenikmatan kanggo anak putu pitung turunan

Oh nasibe wong cilik kependeng gepeng

Anak-anakku bilulungan golek gaweyan minangka pencokan

Kabeh wis tinutup kejaba sing mula cangkingan

Pengangguran mbeyayah kebutuhan urip nggedhabyah

Banjur menyang ngendi aku kudu golek panonopan ?

Ngrampok …….. jambret …… njarah rayah …….. mangka iki cetha salah

Njur sapa mengko sing bakal bisa ngayomi kawula ?

Angger wae dudu awatak Rahwono sing kuwawa nguntal negara

This entry was posted in Crita Seri. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.