Ayumu mung keri pepaes

?

Sliramu ayu pindhane mawar abang kinubeng ing pager wesi

Eman, merga kowe lirwa, pagermu wis di rusak raseksa dina kawuri

Wangi lan endahmu mung keri wedhak pupur sing gampang luntur

Ajimu kena liniron rupiah ewon lan atusan dhuwang

Esemmu pindha wisa, sing sapa ketaman dadi memala

Lelewamu pindha sardula lupa sing ngangah-angah mangsa

Elinga yen wis tekan titi mangsa …… ayumu bakal sirna

Ganti anggamu sing ringkih kebak memala nglumpruk marlupa

Dhuwit …… raja brana …… ora kena disambati yen kowe kasangsaya

Ajimu wis pindha godhong jati aking …… kemingkling

Dadi larahan, ngregedi …… njuwarehi …… nyepeti sesawangan

Dieling ! esktokna pituture yayah rena sing kebak tresna

Paribasan urip mung mampir ngombe, donya ora ana sing lana

Kabeh bakal sirna tindak becik lan luhur sing bisa nggawa mulya

This entry was posted in Crita Seri. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.