Kembang-kembang plastik

Kowe iku mung digawe dening manungsa

Sing padha baut lan prigel bab ketrampilan asta

Warnamu bisa digawe sing werna-werna

Abang, biru, kuning, wungu lan jingga

Kuwawa gawe sengsem sok sopoa kang mulat lan mirsa

Ditata ing vas, diseleh meja, sinawang karya resep ing nala

Sak tleraman rupamu pancen kaya dene sampurna

Nanging yen ditliti kanthi permati, kowe iku mung paraga

Sandiwara …… sing ora nyata

Rupamu panggah endah ora owah, ning gampang rusak lan mrithili

Kowe ora mathuk yen kanggo rerenggan memule lan sesaji

Awit kowe dudu kembang asli, ora nduwe ganda sing wangi

Sing ngelingke aku kabeh mring Kang Nyipta Sang Illahi

Pancen donya iki saiki pepak barang kang edi peni

Sing bisa gawe kepencut …… kepranan …… lan pengin andarbeni

Mangka barang kuwi mung gebyar semu, sing kurang migunani

Ketang kepingin dialem …… di wah ……. dhemi gengsi lan harga dhiri

This entry was posted in Crita Kuna. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.