Ati kang Nandhang Wuyung

Geguritan
Dening : Nini Klenyem

Ati kang Nandhang Wuyung

Wong ayu, ngertia atiku lagi kagubel wuyung
Awit dene anggonku mikir sliramu kedlarung
Wusanane aku saiki gampang dadi wong bingung
Aku wegah samubarang, jare kanca-kanca aku kaya enthung
Jane piye ta? Tresnamu lamis apa tulus jumurung?

Siang ratri tresnamu kuwi tak anti-anti
Yen sepi tangisku ngaruwara, kamarku sing dadi seksi
Mangka janjimu biyen kepati-pati
Yen tresnamu ngemungna kanggo aku pribadi
Tenan lho wong ayu, tresnamu tak antepi mula aja ngapusi

Wong manis… atiku kelara-lara yen sliramu cidra
Sejatine sliramu kuwi apa ora krasa ta?
Denea sliramu lunga tanpa kandha gek karo sapa?
Mangka yen banget nggonku mikir… aku mesthi njur lara
O nimas welasa ya karo aku si jaka lola

–ooOoo–

This entry was posted in Geguritan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.