Jejaka Nganggur sing Lagi Wuyung

Geguritan
Dening : Nini Klenyem

Jejaka Nganggur sing Lagi Wuyung

Wong ayu sira pepujaning atiku
Esem mu sing pait madu… lan dhekiking pipimu
Kuwawa gawe wuyunging atiku
Citramu tansah kumanthil ing padoning netraku
Lara brantaku krasa banget yen wanci dalu
Delengen nimas mikir sliramu awakku rak nganti kuru
Emane, aku durung wani kandha tresna neng sliramu
Merga aku isih nganggur… durung duwe pakaryan kang tinamtu
Mangan lan urip ku uga isih gumantung bapak ibuku
Apa sliramu kanti ngenteni keberhasilanku?
–ooOoo–

This entry was posted in Geguritan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.