Critane Wong Tuwa sing Ijen

Geguritan
Dening : Nini Klenyem

Critane Wong Tuwa sing Ijen

Surup rampung gaweyan, mripat mbliyut ra kena dipambengi
Wis mbayangake yen kanggo nggloso mesthi njur turu kepati
Mlebu kamar kekarepane mripat ndak turuti
Mripat merem… ning jebul ati mothah ora gelem kompromi
Ngambyang-ambyang mbaleni lelakon sing wis kawuri
Lelakon bungah susah, sing wis kabeh ndak lakoni

Mripat sing mbliyut ilang? malah saiki dadi kriyip-kriyip kesel…
Ati mangkel dhasar awak kesel… turu angel… oh sebel…
Gregah aku tangi neng meja makan… nemu kuluban karo sambel
Weteng ngelih ngrasakke enak… olehku mangan themal-themel
Weruh wungkusan tak bukak jebul kothong… godhonge njur tak untel-untel
Aku metu njur? tumuju neng ngomah kulon……. mbahkung wis sare njintel
Ora wurunga aku bali ngetan mlebu kamar terus ngringkel

–ooOoo–

This entry was posted in Geguritan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.