Bapak Tani lan Panguwasa

Geguritan
Dening : Nini Klenyem

Bapak Tani lan Panguwasa

Dina-dina wektumu entek neng sawah tegalan
Nlusuri galengan rumpil papan pangumbaran
Ngetok tenaga angga kepanggang ing surya kepanasan
Ngobat-abitake pacul minangka cagaking panguripan
Keceh banyu buthek gluprut lendhut ra dadi pemikiran
Ngelingi nyawa lima ing gubug reyot sing isih dadi tanggungan

Oh… pak tani sliramu paraga lugu jujur lan suci
Kiwa tengenmu sing mbok toleh mung ana suket teki
Utawa banyu kali sing mili ora bisa maregi
Seje karo panguwasa sing kajen kelingan yen kerja numpak mersi
Ngomah wis numpuk bandha ning isih rana-rene tegel korupsi
Bojo ayu gonta-ganti mangka simpenane isih ndrewili
Ya kuwi anane jurang pemisah sing marahi lara ati
Wong gedhe saya mblegedhu… sing cilik saya diiyik-iyik

–ooOoo–

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.