Simbah Putriku

Geguritan
Dening : Nini Klenyem

Simbah Putriku

Mbah…, jare aku biyen nyusu sliramu
Merga adhiku lanang selak kesusu metu
Ora mokal yen tresnamu wutah neng aku
Nganti aku wis tuwa isih tak rasakke neng atiku
Tak suwun ya mbah gunging pengapuramu
Supaya ilang dosa kaluputanku

Ndak suwun simbah wis mulya ndherek Gusti
Amor sukma pinilih lan para suci
Sesuk yen aku pinundhut ya mbah, aja lali
Papagen ing kori daleme Gusti
Wiwit saiki tansah ndak suwun rina wengi
Muga turunmu jroning kandhang sawiji
Pangon utama siji ya ngemungna Gusti

Simbah muga wae aku tansah pinaringan bungah
Ngadhepi urip kebak pasrah lan sumarah
Ati pinaringan resik adoh kekarepan srakah
Panggah nulis sing gawe wong liya bisa bungah
Isih bisa makarya senajan cepet sayah
Ora wegah gumlawat nadyan awak lungkrah
Mbah… aku mbudheg mbisu yen ana bab sing mancing amarah

–ooOoo–

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.