Kembang-kembang Wengi

Geguritan
Dening : Nini Klenyem

Kembang-kembang Wengi

Sliramu isih enom ayu lan endah
Senengmu ngreridhu ngobral esem lan sinembah
Uga ayumu kuwi kena tinuku
Ing atising wengi kang ngregemeng
Sineksen sunaring kartika kang rebut sorot
Mbok gurit lelakon ireng
Soroh angga tinukar arta
Mustika aji wus lawas ngoncati
Salira lungset sinungging adi
Liniron bandha sitheng tan mbejaji
Esem manis ing lathimu?.
Cengkah lan tembang ati ing dhadhamu
Ing buntasing wengi?. anggamu sayah…. lungkrah?.
Emane saben wengi isih anjrah mbeyayah

Pupung durung kasep gage lerena
Tindakmu kuwi uwisana
Galo akeh pakaryan nyranti tekamu
Delengen palagan kawuri sing wis mbok ambah
Ing iringmu kebak virus AID mbeyayah
Ngarepmu wis mogok-mogok ngaglah si raja singa
Mula rungok-rungokna ….. kuwi uwisana
Gumeder umyung para sujana sarjana sadonya
Gumregut bebarengan sumedya mbrasta
Elinga yen pakaryanmu dadi sranane ngrembaka
Kowe si kembang wengi dadi susuhing kruma
Kembang sing sejatine kebak duhkita
Oh esemu sayah… eseme si kembang bangah

–ooOoo–

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.