Dhandhanggula

Macapatan
Dening : Nini Klenyem

Dhandhanggula

Mbah Marijan kang wis den timbali
Marak sowan kang Maha Kuwasa
Pantes tinulat tindake
Setya luhur lan lugu
Pinercaya dening Narpati
Pinatah ngreksa harga
Nggih sendika dhawuh
Den tindaki kanthi setya
Madhep mantep mundhi dhawuhing Narpati
Dumugi ning pralaya

Mbah Marijan saiki wis nywargi
Estu pantes yen ingalembana
Kabeh tindak lan tanduke
Anggene setya tuhu
Mring Njeng Sultan kang den pepundhi
Minangka sesembahan
Kang jumeneng ratu
Sri Sultan kang kaping nawa
Kang satuhu bawa leksana berbudi
Pantes dadya panutan

Tanggal 29 Oktober 2010

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.