Asmaradana

Macapatan
Dening : Nini Klenyem

Asmaradana

Poma-poma wekas mami
Anak putu aja lena
Aja ketungkul uripe
lan aja duwe kareman
Marang pepaes ndonya
Siang dalu dipun emut
Wong urip manggih hantaka

Sinom

Mbah Marijan kang wus seda
Kang dadya banten Merapi
Nedahken anggenya setya
Marang Njeng Sultan Sang Aji
Setya kepati-pati
Mring sesembahan satuhu
Den tohi dados kurban
Ketang nggenya setya asih
Tekeng lalis setya tuhu mring Sang Nata

Tanggal 30 Oktober 2010

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.