Pindha Sunaring Gusti

Geguritan
Dening : Nini Klenyem

Pindha Sunaring Gusti

Pajaring purnama sidi Gusti pindha sunar paduka
Ingkang tansah nyunari manungsa saidhenging buwono
Mbirat sagunging pepeteng ingkang nggembuleng nggameng
Sakathahing keluk kadurakan ingkang sampun nguwaosi manungsa
Ingkang ndamel awrat jangkah kawula angluru Gusti
Sih wilasa Paduka minangka abor sewu? ingkang dados colok lan dedamar
Dhuh Gusti kasunarana budi lan manah kawula ingkang sering kedidene wuta
Mboten nggatosaken tresna lan asih dalem ingkang tansah lumintu
Gusti, keparenga kawula anyadhong aksama
Wiwit sapunika kawula tansah kinanthi ing asta Paduka
Ing ndonya dumugining ndelahan sowan Hyang Rama

Tanggal 30 Oktober 2010

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.