Sinta lan Trijotho ing Taman Soka

Tembang Macapat
Dening : Nini Klenyem
Sinta lan Trijotho ing Taman Soka
Ketawang Mijil Wigaring Tyas

Dhuh Trijotho kang ingsun tresnani
Tyas ingsun ngendhelong
Gek njur kapan sinuwun tedhake
Rawuh mapag marang awak mami
Kang nandhang prihatin
Ing kwasaning mungsuh

Wa dewi nyata pepundhen mami
Mugi kersa nyrantos
Njeng Prabu Rama Wijaya kiye
Mring Paduka sanget tresna yekti
Sabar sawetawis
Temtu rawuh ngluru

Tan pantara rawuh risang yaksi
Wuru arsa mondhong
Tandangira kekitrang solahe
Yen sinawang katon nggegilani
Nulya risang dewi
Gage nggenya mungkur

Dosomuka wurunya kepati
Pindha singa barong
Ngangsa tumuli nubruk mangsane
Nging Trijotho sawega ing gati
Marak ngarih-ngarih
Marang keng wa Prabu

Siwa Prabu sesembahan mami
Mugi karsa anggong
Yen kesesa tan sae dadose
Siwa Dewi saya tambah ajrih
Mugi karsa nyranti
Ngantos mangkeh lulut
Gabahan, tgl 23 Januari 2011

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.