Topeng

Geguritan
Dening : Nini Klenyem

Topeng

Sumitra, sapa ora ngerti topeng?
Kuwi lho tutup rai nalika kita beksa lakon Panji
Topeng meh padha karo warana? slintru? aling-aling
Sing marahi panyawang liyan dadi ora cetha? kelangan petha
Kayadene gegambaraning Negara kita ing jaman saiki-iki
Para jejengguli praja padha nggunakake topeng bagus pindha satriya
Sinartan tembung manis manuhara? yen jare kabeh demi kawula
Ning bareng si durjana teri sing wis ditangkep mbuka suwara, O ?.
Jebul njur nuding mbeyayah?. Sasat jejengguling praja kabeh kena
Saiki kabeh kawula wis uninga ya merga lumantar layar kaca
Ben cetha, copoten topengmu!, kedhokmu wis konangan, wis kejodheran? njur kowe arep kandha apa?

Apa siji lan sjine arep nutupi, ya mangga!, ning wong cilik wis ora padha percaya
Welasa ta marang kawula, luru kebutuhan kanggo urip wae direwangi nungsang njempalik, kaya arep mendelik
Panjenengan sing dha ana ndhuwur kok tegel tumindak ora jujur?..ngawur bawur?
Padha bancakan dhuwit Negara, dhuwite kawula sing mlarat?. kesrakat? megap-megap ora mekakat
Wis-wis embuh kono mangsa bodhoa, priyayi-priyayi gedhe sing dha duwe panguwasa ngatur abang birune negara lan kawula
Wong cilik mung sumangga? karo ngenteni badhare?. sapa wae nyatane sing nggrogoti dhuit Negara?

Gabahan, tanggal 17 Januari 2011

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.