Pepeling saka Gusti

Geguritan
Dening : Nini Klenyem
Pepeling saka Gusti

E kadang ?.
Denea kahanan saiki saya ora karu-karuwan?
Saben ndina sasat krungu warta anane bebaya
Endi sing sunami? lumpur Lapindo? lemah longsor
Angin gedhe puting beliung? lan keri-keri iki gunung njeblug
Musibah kuwi sing cetha akeh nggawa banten nggondhol nyawa
Apa ya mergane jagade iki wis tuwa?
Menungsane dha pethakilan nguja hawa
Nganti wis padha nglalekake dhawuh larangane sing Kuwasa
Oh kadang ? mbok menawa wae kabeh kuwi mujudake pepeling
Kareben kabeh manungsa padha bali dadi eling
Yen urip (nyawa) mono mung gadhuhan, lan bandha mono mung sampiran
Samangsane kapundhut dening Pangeran
Manungsa wis ora bisa suwala utawa nganyang

E Kadang ?
Kita wajib nyukuri peparinge Kang Kuwasa
Nggedhekake andum tresna asih marang sesama
Mbudidaya nyingkiri sakeh tumindak ala? sugih pangapura
Watak songar dadekna lumer, malih dadi andhap asor
Luwih becik sugih mitra utama
Tinimbang numpuk bandha asil tumindak culika
Awit bandha sejati iku ora bisa dicolong maling
Ora bakal dipangan renget? ora rusak kodanan lan kepanasan
Neng ngendi awake dhewe ana? bandha iku tansah sumandhing
Ya neng alam ndonya kene? tumekaning ndelahan
Bandha iku ora liya amal kabecikan kita
Wohing pakarti setya bekti ing Gusti
Lan tresna asih marang pepadha

Gabahan, tanggal 15 Januari 2011

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.