Kawula Ngayogyakarta Prihatos Mijil

Macapatan
Dening : Nini Klenyem

Kawula Ngayogyakarta Prihatos
Mijil

Kawula Ngayogyakarta niki
Tyasira prihatos
Pamintanya datan dipun gape
Penetepan kagem Sang Narpati
Gupernur sayekti
Ingkang dipun suwun

Pra pangarsa tolehen den aglis
Sejarah kang methok
Yogyo sambet keistimewane
Wus sarujuk priyagung kekalih
Bung Karno Narpati
Samya sayuk rukun

Yogyakarta kathah suka budi
Mring NKRI yektos
Wit mardika den kumandhangake
Sri Narpati karsa anyawiji
Sarengan makarti
Angudi rahayu

Kadi pundi kok arsa mblenjani
Prajanjen den caplok
Mbok dieling ing mulabukane
Yogyo tansah anyengkuyung yekti
Dados punjer nagri
Sumangga jumurung

Peprentahan kados pundi niki
Kraos saya bobrok
Pra pengageng ngagengken kiprahe
Arta rakyat ngge rebutan yekti
Ngge dhiri pribadi
Miwah run temurun

Pra mudha sanget nggenya prihatin
Sinaunya mogok
Kangge beya wong tuwa tan darbe
Gesang mawon sanget ngati-ati
Tansah ngulir budi
Wondene tan cukup

Kabetahan samukawis awis
Ngutang kangge tombok
Ngge ben ari wis mesthi mundhake
Langkung-langkung yen karyawan nagri
Saben dinten nangis
Pemrentah tan segu

Yen kelajeng napa tan ndrawasi
Rakyat sami bengok
Marang panguwasa kang tan nggape
Geng agengan sami demonstrasi
Nyuwun anguwisi
Nggenya aneng ndhuwur

Gabahan, 13-1-2011

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.