Ngayogyakarta Tansah Caos Budi

Geguritan
Dening : Nini Klenyem

Ngayogyakarta Tansah Caos Budi

He para pangarsaning praja, aja padha nglalekake mula buka
Sejarah madege NKRI lan Ngayogyakarta tan kena pinisahake
Sri Sultan HB IX lan Bung Karno padha bobot lan hebate
Ngesuhi kawula tan pilih kasih, makarya kebak semangat tanpa pamrih
Mula ya kelakon nundhung penjajah sing srakah…. ngangah-angah
Panjenengane saiyeg-saeka praya bebarengan makarya mbangun negara
Negara Ngayogyakarta Hadiningrat kanthi rila nyawiji lan NKRI
NKRI nyarujuki keistimewaan ngge salami (Kabeh rujuk)
Dhek semana para pangarsa anane mung bekti setya anggone makarya
Kabeh kanggo kawula, merga negara isih rekasa… papa awit lagi wae merdika
Pangarsa paring tuladha… Kawula sendika… kabeh sayuk rukun
Ning denea saiki bareng wis merdika, kahanan makmur, kawula kerep diapusi?
Para pangarsa padha nggunakake panguwasa kanggo mulyaning angga priyangga
Lali kawula sing nyengkuyung adeging nagara (klebu samubarang pasok pajeg)
Njur saiki pajeg sing saka kawula mlumpuk, kanggo rayahan wong ndhuwuran
Durung dhuwit sing dikorupsi, kawula cilik sing babar pisan ora ngerti
Piye ukum arep jejeg yen kabeh rumangsa ngrasakake?
Oh nasibmu, nasibe kawula cilik sing tansah dicecenggring
Sadurunge tegel olehe arep nyekik

Gabahan, tgl 12 Januari 2011

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.