Kawula Ngayogyakarta Gela

Geguritan
Dening : Nini Klenyem

Kawula Ngayogyakarta Gela

Kawula ing Ngayogyakarta saiki lagi padha gela
Denea pamintane keistimewaan tansah direndhe-rendhe
Malah katone kaya njarag ora ditanggapi lan digape
Apa Pamarintah kuwi wis lali tenan karo prajandjen duking nguni?
Ngarsa dalem lan Bung Karno kuwi rak pahlawan lan mitra sejati
Jare para winasis, Bangsa sing gedhe kuwi sing bisa ngurmati Pahlawane
Apa para pangarsa pamarintah NKRI kabeh wis nglalekake?
Mangka kawula wis padha ngelingake… sing kudu dicakake
Dhasare negara Pancasila kuwi mbok iya bali dieja?. diwaca?.
Dimen ora lali karo kamanungsan lan tepa selira ing pepadha
Denea prajanjen keistimewaan sing wis pinatri bakal diilangi?
Oh kenthus mono pancen sok ora urus, jaman edan wis keplantrang…
Ya merga para jejenggul wis gedheg anthuk… pindak jempol…
Golek mblendhuking wadhuk… melaring usus… nuruti gendhakkan ayu ben besus…
Mula ya ora mokal nangani wong siji pokale Gayus wae ora becus…
Apa merga wedi yen siji lan sijine bakal kasempyok?

Gabahan, tgl 11 Januari 2011

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.