MIJIL WIGARING TYAS

Macapatan
Dening : Nini Klenyem

MIJIL WIGARING TYAS

Mangga Kadang sesarengan nyranti
Rawuhnya Hyang Manon
Awit saking agenging tresnane
Marang Umat dalem pra sujanmi
Ngurbanaken dhiri
Mrih kita rahayu

Thedhak ndonya ing wancinya ratri
Pas Kartika ambyor
Para pangen anjagi mendane
Malaekat ingkang paring uning
Ing Betlekem yekti
Hyang putra tumurun

Nadyan manungsa kang dat Ilahi
Karsa andhap asor
Paring tuladha marang umate
Tindak tanduk tansah amangesthi
Risang jabang Gusti
Kang samya den antu

Gabahan, tgl 10 Januari 2011

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.