Dhandhanggula Ambal warsa

Macapatan
Dening ??? : Nini Klenyem

Dhandhanggula
Ambal warsa?

Myang sadarum kadang mitra sami
Mangga sareng muji mring Pangeran
Tur panuwun peparinge
Marang kita satuhu
Ari niki kang ambal warsi
Wus jangkep tigang warsa
Paguyuban niku
Tresna manunggal sanyata
Macapatan ingkang wonten Tlogoadi
Mugi saya ngrembaka

Paminta mba jengandika sami
Sesarengan manunggalke karsa
Sinau ngge salajenge
Niki budaya luhur
Tilarane kang wus nyuwargi
Prayoga yen kaudia
Mrih lestantunipun
Kang ajine pindha brana
Bangsa manca kathah kang samya nggandrungi
Dhateng budaya kita

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.