Kagem Ambalwarso

?

KAGEM AMBALWARSO

SINAWUNG ING SEKAR DHANDANGGULA

Kang satuhu pepanggihan riki

Ingkang mapan ing studio pendhapa

Mengeti ambal warsane

Kadang mitra kasuwun

Pangestunya lan donga puji

Nyadhong rentaking berkah

Mrih tansah sempulur

Nenggih ingkang ambal warsa

Ibu ? Bapak ? nyadhong wilasaning Gusti

Murih panjang kang yuswa

Amba sami ngidung mengeti

Konjuk Gusti ingkang Maha tresna

Ben luntur welas ashie

Berkah mugi tumurun

Mring bu ? / pak ? kang ambal warsi

Manah tabah sumarah

Pasrah Hyang Ma Luhur

Manukung sajroning gesang

Mirengaken osik ing sajroning ati

Mrih hayu kang pinanggya

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.