Mahargya Riyadi Paskah

?

Sinawung ing Sekar Dhandhang gula

Mahargya Riyadi Paskah

Karsaning tyas anyekar memanis

Jroning nala pingin amahargya

Riyadi Paskah wentene

Wus wungu Risang Kritus

Kang pranyata wis natas pati

Lenggah jajar Sang Rama

Ing satengenipun

Korining swarga binuka

Kanggo sagung sukma kang satuhu suci

Sri Jesis kang ambuka

Suka syukur konjuk ngarsa Gusti

Kang sanyata wus wungu king seda

Pranyata unggul yudane

Setan sampun manungkul

Blenggu dosa karantas nenggih

Sang Hyang Allah karenan

Dhateng umatipun

Ingkang suwau pinisah

Wontenipun dosa kang amemalangi

Wus pulih mula buka

Bingah-bingah ngluhuraken Gusti

Buwana di cahya wus sumunar

Nyunari rat sa isine

Pepateng sirna larut

Jagad raya padhang nalahi

Wus kendhang sakeh dosa

Nggih setan kasebut

Nunjang palang kapra condhang

Risang Kritus pranyata unggul ing jurit

Mengsah lan bala setan

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.