Dhandhang gula Natal

?

Dhandhang gula Natal

I. Sumadyeng tyas anyekar memanis

Ketang nggennya pingin amahargya

Ri Agung Natal ing kene

Kebak raos ing syukur

Dhateng Gusti kang Maha Suci

Kang wus tedhak neng ndonya

Ketang tresnanipun

Mring amba tiyang papa

Kang wus gubrat dosa ingkang nggegirisi

Gusti arsa ngapura

II. Duk samana wus serap kang wanci

Santo Yusup lan Ibu Maria

Tan antuk pasipengane

Ing tyas sanget karuhun

Mangka garwa lagya nggarbini

Ning lajeng pirsa guwa

Kandhang menda niku

Mila sanget gambira

Kekalih gya gegancangan amurugi

Perlu ngasokken slira

III. Rikalane ing tengahing ratri

Ingkang garwa sampun kraos gerah

Pratandha arsa mbabarke

Ing tyas pasrah satuhu

Ing ngarsaning Hyang Maha Suci

Sang kenya mbabar putra

Estu miyos kakung

Nggih punika Hyang Putra

Ingkang arsa nebus dosaning pra jalmi

Mba ingkang kebak dosa

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.