Dhandhanggula Mengeti Kamardikan

?

Dhandhanggula Mengeti Kamardikan

Srana kidung kita amengeti

Nagari kita kang wus mardika

Uwal saka jajahane

Bangsa manca satuhu

Telung abad setengah nenggih

Sanget nggenya sangsaya

Katindhes satuhu

Wekdal niki wus gumregah

Marsudi mrih raharjaning wong sanagri

Dimen kertaraharja

Tanggal pitulas Agustus yekti

Tahun siji sanga papat lima

Nyata wus kakumandhangke

Kamardikan yaiku

Marang nagri sadonya nenggih

Kawula sadarum bingah

Samya muji syukur

Gumregut cancut makarya

Sesarengan ngisi kamardikan niki

Nuju mring karaharjan

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.