Anak putu aja ngangsa

?

Anak putu aja ngangsa

Anak putu aja gampang kena godha

Aja gampang kapilut pambujuking kanca

Sliramu isih mudha durung diwasa

Aja kayungyun karo nggantheng lan sulistyaning citra

Kendhalenana dhisik ubaling asmara lan nafsu

Iki wektumu isih kudu sinau ngudi ilmu

Samengko kabeh bakal ana ….. tekane mangsa kala

Yen kabeh wis purna …. partisara karegem ing asta

Ngicipi asiling karya kanggo nggayuh mulya

Mula lumakua prasaja … aja ngangsa

Kaserat tanggal 11-1-2009

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.