Sabda Ing Punthuking Ardi

?

Sabda Ing Punthuking Ardi

Sejatine sikil iki kesel sayah … ketambahan awak lungkrah

Nanging ati iki krasa bungah … ora wegah jumangkah

Senadyan dlamakan wis padha mlenthung, ning karep tetep kepingin ngunggahi gunung

Notol kepingin ngrungokake sabda dalem Gusti

Mula aku mbudidaya njangkah dimen ati iki tabah

Marang sing padha ndherek ngrungokake Gusti ngendika

Sajroning urip manungsa kudu duwe rong penganggit

Siji lawang amba lan dawa, sapa wae sing mlebu tan rekasa

Kabeh wong bisa, tur sok malah ora nglegewa

Ning tumuju papan sing marahi cilaka (sangsara)

Kowe miliha lawang sing sesak, tlusurana dalan sing ciyut

Sebab kuwi dalan kamulyan, dalan panguripan

Yen ing atimu ana pitakon, rungokna tak wangsuli alon :

Ya aku iki dalan bebenen kang kena kanggo pancer

Ya aku iki pepadhang dimen atimu weruh trawangan

Saiki aku takon : ?Genea kowe lali sembahyang lan neng Greja ??

Kok pilih nonton chenlung apa Susana nglegena sing tanpa busana ?

Iki aku kang kebak tresna, nggandheng tanganmu paring pangapura

Apa kowe isih ora krasa ?

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.