Tumindak Utama

Macapatan :Sinom
Dening : Nini Klenyem

Tumindak Utama

Tumindaka kang utama
Mangesthi dhawuhing Gusti
Tebihana sakeh dosa
Tindak tanduk den satiti
Miliha ingkang becik
Kang ala prayoga mungkur
Yen saget karya bingah
Utamane mring sesami
Gusti rena amirsani marang kita

Disabar sarta narima
Amecaki jroning urip
Lamun nganti sira lena
Tumindak kurang pratitis
Pilihen kang premati
Ywa nganti tumindak dudu
Nglingsemi yen sinawang
Tundhone dadi tan becik
Prayogane tumindaka kang prayoga

–ooOoo–

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.