Bapak Simbok! Mrucut saka Kekudangan

Geguritan
Dening : Nini Klenyem

Bapak Simbok!
Mrucut saka Kekudangan

Pak? mbok aku eling jaman cilikku mbiyen
Padha lelungguhan ing longkang aku mbok kudang-kudang
Mbesuk yen wis gedhe dadia wong sing utama
Migunani tumraping nusa bangsa lan negara
Pak? mbok? jebul pangudangmu kleru?
Saiki aku wis dadi wong diwasa? sugih mblegedhu
Nduwe panguwasa? kajen keringan sinuba-suba
Rehne dadi wong sing Kuwasa aku bisa numpuk bandha
Bandha kuwi embuh pandhumane sapa
Apa duweke kanca? kawula? apa duweke negara
Wis embuh ora weruh, ? pokoke mumpung aku bisa lan kuwasa
Pak? mbok? tak jaluk pangapuramu rentahna neng aku
Aku pancen kleru? aku wis kebacut wuru
Putumu saiki lemu-lemu ning mantumu kuru
Merga ngonangi yen simpenanku ana pitu? ayu-ayu
Pak? mbok? aku dongakna ndang eling ya
Senajan mengko yen wis kewiyak pakartiku
Aku bakal dadi tudingan, diburu lan digeguyu

Gabahan, 11 Januari 2011

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.