NALIKANE

Geguritan
Dening ??? : Jumilah

NALIKANE

Nalikane??.
Ing ngendi-endi papan tansah tinemu
Prastawaning samubarang kang dumadi
Sing tanpa? kaduga, nekakke prahara
Ingga takaning pati lan tanpa kuwawa
Anggone? endha?.utawa?.. nggondheli
Ing nala rasane melu kekes?lemes?, tanpa jalu

Nanging nalikane??
Akeh sesawangan pepaesan semu
Kang ndayani, akeh nala keblinger ing pandulu
Banjur? padha nggolek singsene wektu
Kanthi tumindak dudu, nganti lali sapa kowe sapa aku
Ati iki uga banjur rasane wuru
Mbedhedheg? ngendheg-endheg? pingin rasane ninju

Ah? , ning ya kono, mangsa bodho
Awit aku percaya nalikane mengko
Nalika abang irenge nala ngalela
Mring Hywang Maha Kuwasa
Ben hamba, tanpa beda, mesthi bakal nampa
Pituwasing tumindak kanthi sa rumangsa
Saka ngendi asaling dumadi lan arep nengdi paraning pesthi

Sanggrahan, 23 Oktober 2010

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.