Kagem Memule

?

KAGEM MEMULE

SINAWUNG ING SEKAR SINOM

Sedaya pra kadang mitra

Mangga sami amemuji

Kagem arwahe kang seda

Ben tinampi dening Gusti

Tan kendhat ing pangesthi

Rantahing sih kang satuhu

Murih Gusti karenan

Lumintu nggenya peparing

Andhap asor anyeyuwun datan kendhat

Pranyata Gusti Ma trsena

Tresnanya angleluwihi

Sok sopoa kang nyenyadhang

Tartamtu dipun paringi

Panyuwun luhur suci

Janji dede barang dudu

Kang ndatengken sangsara

Gedhene ambilaheni

Janji panggah Gusti tansah paring berkah

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.