Wong Urip

?

Wong Urip

?

Nalika kita kudu liwat dalan munggah

Senajan krasa wegah lan susah, ning kita kudu jumangkah

Semono uga nalika kita kudu liwat dalan rumpil

Tetep kudu njangkah najan ati nitir kaya liwat wot ogal-agil

Dene yen dalan ndronjong, kudu waspada aja nganti kejongkong

Ya ngono kuwi dalaning urip, kudu dilakoni wong iku wajib

Ra perlu gumuyu latah-latah yen lagi nemu bungah

Ra usah nggriyeng tetangisan yen lagi nemu alangan/penandhang

Ngresula, nalangsa, mung bakal nambahi abot ing coba

Awit sasuwene kita isih pinaringan urip, kabeh mau isih bakal tumempuh ing angga kita

Sing becik pancen mung pasrah sumarah, Pangeran mesthi paring berkah

?

Geguritan punika kula aturaken dhateng para pepundhen, kadhang mitra, para putra mudha, sutresna siaran geguritan ing R.R.I Ngayogyokarta. Mliginipun ingkang ngembani siaran inggih Nak Mas Kanjeng Margono Widyo Pranasworo. Nuwun.

?

Gabahan, 25 November 2006

?

?

Nini Klenyem

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.