WONG CILIK

?

WONG CILIK

Mundhak dina wong cilik rasane kaya dicekik

Kabeh reregan, mundhak dina mundhak ndedel neng awang-awang

Mangka mangan lan kebutuhan urip, ora kena di semayani lan dinyang

Durung wragad bocah sekolah, lan yen awak lara, uga butuh obat-obatan

Dhuh Gusti, yen ora nduwe pametu ajeg, apa ora mung ketir-ketir neng ati ?

Senajan ya bener, yen urip mono paribasan mung ngenteni tekaning pati

E para panguwasa sing padha lenggah ana dhuwur

Mbok wong cilik iki digathekake, aja ngawur olehe ngatur, aja disingkur

Endi janjimu biyen, sing saguh ndahekke kawula ngrasakake adil lan makmur ?

Mangka sapa wae ngerti, yen uripe para pangarsa kuwi tansah jibar jibur

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.