Sinom (Lebaran)

?

Sinom (Lebaran)

Kepareng matur ngasanta

Dhateng pra pepundhen sami

Wonten ing ari kang mulya

Nenggih Idul Fitri niki

Amba tur sembah bekti

Pangapunten kang mba suwun

Paringa pangaksama

Ing lahir terusing batin

Mangga kadang sesarengan nglebur dosa

Jroning nala kraos lega

Wus tan darbe sangga ranggi

Dosa wus kalebur samya

Sadaya lepat wus resik

Kita wus bali fitri

Ing batos binggah kelangkung

Tan darbe rasa ringga

Jroning srawung mring sesami

Dhuh pra mitra mangga ngesthi tindak tama


Dhandhang gula (Lebaran)

Keparenga matur wonten ngarsi

Sowan para kadang miwah mitra

Wonten sandhengah lenggahe

Ancasing tyas anamung

Atur sembah lan pangabekti

Ngetut wuri budaya

Wit jaman rumuhun

Nyuwun gunging pangaksama

Marang para pepundhen kang mba urmati

Dimen lega ing nala

Ngaturaken sugeng Idul Fitri

Ing riyadi agung sapunika

Lumampah kadya adate

Sowan marang sesepuh

Utamane yayah lan wibi

Sawise marang mitra

Ampun ngantos kantum

Sami dene jawat asta

Tandha angapunten lepating sesami

Gentosan nglebur dosa

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.