Sing Nyata Bisa Diweruhi

?

SING NYATA BISA DIWERUHI

Ing taun keri-kiri iki akeh sesiku akeh bebendu

Saka Hywang kang Hakarya jagad minangka pamenging ben padha eling

Ninggal tindak durangkara sing gawe pepadha nandhang kasangsaya

Ora kabeh sing sarwa enak lan kepenak di aku lan dihaku

Elinga yen wektu iki wong mlarat saya banget olehe kesrakat

Merga kabeh reregan kabutuhan undhake wis tikel kaping papat

Sing sugih saya mblegedhu, saya mubra-mubru, lan saya olehe karem wuru

Lali karo bangsane dhewe, sing mapan adoh kepencil kaliren awake nganti padha kuru

Gek wong sing mblegedhu, jajan sedhodhokan ngentekake dhuwit yutaan

Ya iki kahanan sing nyata jaman saiki, sapa sing maido lan ora ngandel

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.