Panyandra Marang Putri Sing Sepi ing Pamrih

Panyandra Marang Putri Sing Sepi ing Pamrih

Sinawang ing Sekar Sinom

Putri kang nyata sulistya

Tuhu tetungguling dewi

Kepareng mba ngalembana

Kepranan wong ayu kuning

Tyasku ageng sawukir

Ndulu mencorong cahyamu

Kang apindha kartika

Ing nala nyata nelahi

Siyang ratri, citramu tansah ngeleledhang

Apindha rukmi cahyanya

Kulit kuning nemu giring

Kang jangga mangolan-olan

Netranya aliyep lindri

Grana nyunthi angrungih

Cahyamu tambah ngenguwung

Renyah yen angandika

Karya ayem kang miyarsi

Tuhu begya lamung priya kang anggarwa

Brantaku mung tekan nyandra

Sing tan pingin handarbeni

Kabeh paringe kang Murba

Kang kudu den jaga perti

Ingsun urun pamuji

Mrih widada sajantramu

Kita cukup memitran

Kekadangan tulus suci

Tresna mono datan kudu dadi garwa

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.