Rasaning Ati

?

Rasaning Ati

?

Dina kawuri nalikane aku ambal warsa

Wengi iku denea atiku banget kerasa-rasa

Sakeh rasa nyawiji ing telenging nala

Wiwit esuk saka radioku sing tansah sumandhing keprungu cetha

Ucapan saka kanca-kanca kadang lan mitra

? Sugeng ambal warsa Nini Klenyem?

?

Oh ? ati tuwa iki banget trenyuh, aku ora krasa jebul netesake luh.

?Matur nuwun ? matur nuwun ?dhuh para kadang mitra lan putra wayah sedaya? ngono batinku mangsuli

Jebul ya akeh priyayi sing padha kagungan kawigaten

Sing aku dhewe dina kuwi nganggep sepi menga wis pikun lan lalen

Dhuh Gusti kang Murbeng dumadi, matur nuwun pinaringan umur ngantos 67 tahun

Gusti ingkang Maha Welas Asih, keparenga kawula nyuwun pirsa lan nlesih.

Menawi kawula taksih piguna, kawula kadhawuhan punapa?

Kawula tansah ngangklungaken jangga, nilingaken karna

Ngentosi bebisik Paduka, cumadhong dhawuh lan sendika ing karya.

?

Geguritan punika kula aturaken dhateng para pepundhen, kadhang mitra, para putra mudha, sutresna siaran geguritan ing R.R.I Ngayogyokarta. Mliginipun ingkang ngembani siaran inggih Nak Mas Kanjeng Margono Widyo Pranasworo. Nuwun.

?

Gabahan, 25 November 2006

?

Nini Klenyem

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.