Rasa Pangrasane Priya…

?

Rasa Pangrasane Priya

Tresna Ora Kudu Handarbeni

Ing mripating priya, pancen seneng nyawang barang endah lan tumata

Nyawang rupa sing sulistya, uga ndayani katrem jroning nala

Yen wis ngono, wewayangane wae tansah ngalela ing padoning netra

Dhuh adhuh … gek rupa endah sulistya kok komplit sarandhuning angga

Begjane priya kang nggarwa, krasa mulya jroning wardaya

Upomo aku isih jaka … sliramu isih kenya … sing mesthi banjur dadi seje crita

Oh nimas ayu …. lagi nyawang wae atiku wis marem lan lega

Apa maneh yen nyawang pasuryamu sing pindha wulan purnama

Ngujiwate esemmu, lirikake netramu, solah bawamu, atiku dadi wuru

Tansah tak ampah rasa jroning kalbu, ning genea rasane kelayu-layu ?

Nganti krenggosan pamepering atiku, pindha ngoyak kidang kang mlayu

Pamujiku nimas, muga sliramu lan aku tansah bisa kerep ketemu

Tresna mono suci, ora kudu handarbeni

Prayoga banget yen kekarone bisa njaga, ngati-ati, padha dene angurmati

Asih ning sepi pamrih, bareng memetri lan padha dene njaga ajining dhiri

Cukup marem nyawang, syukur majing kekadangan, ing ndonya tekan delahan

Ora nuruti hawa …… ati murka ….. sing tundhone dadi brakala

Eling … yen ing wisma kita wis tinunggu ing garwa lan putra

RAMPUNG

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.