Ngudi Ayem Tentrem

?

NGUDI AYEM TENTREM

Senajan numpuk bandha lan rajabrana, durung karuwan gawe ati mulya

Durung mesthi duwe omah gedhong magrong-magrong, atine sing manggon iku bombong

Lha piye yen entuke kabeh mau sarana dalan sidhatan … laku slundhitan

Seneng nyaut darbeking liyan, dumeh kuwasa, lan entuk kalodhangan

Eling yen kabeh mau Pangeran sing mernata lan paring pinta

Laku dudu, kesrakahan, pethekosan, gegayuhane bakal cabar ora ketekan

Barang ala mono, ditutupana, suwe-suwe bakal kawiyak lan sumebar warata

Becik sregep makarya, mbudidaya, kanthi lugu lan prasaja, Pangeran mesthi paring marga

He para kadang lan para putra, ayo kita nyawiji, rukun, saiyeg saeka praya

Ngudi samubarang sing luhur lan suci, nyingkiri laku ala lan nistha

Sing isih mudha, rosa lan sembada, aja ketungkul suka parisuka

Jangkahmu isih amba, dina ngarepmu isih bawera, terusna mbudidaya

Dimen kecekel gegayuhanmu, urip mulya, tinresnan ing kadang mitra

Nyukuri kabeh peparinge sing Kuwasa, apa wae sing wis kita tampa

Kebak pasrah lan sumarak, bakal ayem tentrem urip kita

Pinaringan tutug momong garwa putra, lan marang para wayah paring pitutur lan tuladha

Yen kabeh wis kacakup urip ayem tentrem bakal kasalira sok sapaa

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.