Ngati-ati lan Waspada

?

Ngati-ati lan Waspada

?

Jaman saiki pancen akeh wong sing gampang bingung

Ngrasakke urip cingkrang, samubarang larang, mangka dhuwit ra gegocekan

Thundhone akeh wong nekat nggemblung, mburu cukup tanpa petung

Nunjang palang, waton cukup senajan liwat dalan sidhatan

Embuh ra weruh mengko mburine, arepa ngerti yen bakal getun

Racake padha ora kuwat lumawan kurdaning panguripan

Saya yen nyawang munggah, krasa banget yen dhirine kaya kesrimpung

Yen nuruti ati, wong mono anane mung meri, yen diuja nuwuhake drengki

Mulane samubarang becik prasaja, ora ngaya, ning wajib mbudidaya

Syukur kinanthen donga puji syukur, ing kabeh peparing kang wis kita tampa

Sing becik nggedhekake pengati-ati lan tansah waspada.

?

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.