Jaman edan

?

Jaman edan

Aku pancen ewuh aya anggonku ngarani

Jaman edan kuwi wis kawuri …. saiki …. apa wektu sing bakal diadhepi ?

Denea kahanan jaman saya medeni … nggegirisi gawe melang-melange ati ?

Jebul jaman edan kuwi dudu tembung ngaya wara

Ning jangka sing nyata …. ramalan sing wis dadi kanyatan

Sing dadi jalaran akeh tur racake padha

Rebutan panguwasa, boga, nganti tegel nyengsarakake kanca

Mburu cukup turah butuhing dhiri, ya ben wong liya mati

Wis ilang rasa kamanungsan … kalungguhan, kemewahan …..

bandha donya sing padha diburu kanggo rebutan.

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.