Kemladheyan Ngajak Sempal

?

Kemladheyan Ngajak Sempal

?

Ing wayah awan nalikane aku sela pegaweyan, aku lungguh ngarepan nyawang kahanan.

We lha aku kok weruh kemladheyan, sing sajak semangkeyan nempel ing pang.

Tanpa nduwe tepa selira marang wit kang wis sambat ngeruwara.

Nempel ngamplok, rumangsa pener olehe cumondhok.

Ngrayah pangan, ngemplok nyaplok darbeking liyan tanpa nganggo ndedelok.

Senajan ngerti wit sing ditempeli ngenes ? lemes ? pepes.

Nekat mrambat, kanthi nikmat, nguntali rejeki, sing saya krasa legi.

Ra eling yen wite wis nggagang aking arep garing, ning si kemladheyan saya nyenining.

Saya murka tuwuh ngambra-ambra, wis ra perduli, pokoke nguja ati.

Oh kemladheyan, tekamu semangkeyan, ngrusuhi, gawe rusak ? gawe siyal, ngajak sempal.

This entry was posted in Crita Remaja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.