Ndherek Pitepangan

Ndherek Pitepangan

Dhateng para kadang mitra sutresna sastra jawi ing Internet.
Mangga, kita sesarengan ipuk-ipuk Sastra lan kabudayan Jawi Ingkang pranyatahadi luhung punika,ingkang murih lestari lan ngrembaka.

Kula ingkang kepingin pitepangan,kekadangan,lan srawung dhateng panjenengan sedaya.
Majalah ingkang nate ngewrat seratan kula:

  • Djaka Lodang
  • Panyebar Semangat (Edisi Surabaya)
  • Jaya Baya (Edisi Surabaya)
  • Praba (Edisi Yogyakarta)
  • Tunggak Semi
  • Mekar Sari (Edisi Yogyakarta)
  • Kasih (Edisi Yogyakarta)
  • Kerep dipun waosaken ing radio-radio

Salam kula,

C. Is.Sardjoko Utawi Nini Klenyem
Alamat : Gabahan Sumberadi-Mlati-Sleman-Yogyakarta/Indonesia

N.B. Punika kula ngaturaken antologi Crita Cekak seratan kula

Nuwun

This entry was posted in Ndherek Pitepangan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.