Aja dumeh

?

Aja dumeh

Simbah-simbah biyen padha ngendika ?Wong mono mbok aja dumeh?

Pancen penak urip mubra-mubru, ngelun bandha necep legining madu

Mlaku bisa gagah …. ngguyu bisa latah …. latah …. ngalor ngidul diwah

Lunggu bebas … sila tumpang …. lungguh jegang ….. apa ongkang-ongkang

Ning ya kuwi kudu tansah eling, yen donya iki mubeng …. cakra manggilingan

Wingi lan saiki wis ganti ….. beda. Iki kowe kudu ngakoni, ora nyelaki

Sing wingi ngguyu, isa saiki mlecu utawa mecucu

Dhek emben gleyah-gleyah glelengan mlaku gagah ….

Sesuk kumlarah rana-rene dicamah …. disewiyah

Apa maneh sing seneng songar…. tebah dhadha rumangsa menang

lungguh jegang ongkang-ongkang

Ning sapa ngerti sesuk nemu bilahi, wis njur dadi bathang

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.