Warta padinan

?

Warta padinan

Aku pancen seneng maca koran padinan

Supaya ngerti pawarta lan tambah wawasan

Ning sing tak temu akehe kok mung nuduhke saya rusaking jaman

Apus-apusan, pangrodapeksan, tawuran, paten-patenan

Neng ati njur marahi wedi …. giris …., denea donya iki kebak ing kadurakan

Apa sing padha tumindak kuwi wis ora duwe ati …. nurani ….

Aku mung bisa njupuk dudutan, yen bobroking donya lan rusaking kahanan

Ya saka pokale menungsa dhewe sing srakah, nguja nafsu lan mbedhag

gebyaring kadonyan.

Gabahan tanggal 11-1-2009

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.